Iloa etsimässä -kirja

Tilaa kirjalahja valmiiksi paketoituna!

8.12.2021
Kirja vihreäkuvioisessa paperissa kuurankukkaisen ikkunan edustalla Kuva: Terhi Ilosaari

Käärin esikoiskirjaani mitä yllätyksellisimpiin lahjapapereihin valmista pakettia toivoville. Naru ja teippi saattavat olla ennen käyttämättömiä, mutta kääre tinkimättömän kierrätettyä. Kirjan saa toki edelleen paketoimattomanakin.

Kierrätyspaketti Kuva: Terhi Ilosaari

Jos haluat kirjan kierrätyspakettiin, tilaa kirjalahja sunnuntaihin 12.12.2021 klo 15 mennessä ja merkitse viestikenttään: ’kierrätyspaketti’.

Kirjalahja kierrätyspaketissa Kuva: Terhi Ilosaari

Sunnuntaihin 19.12.2021 klo 15 mennessä tilatut kirjat ehtivät vielä jouluksi perille, mutta silloin en enää ehdi paketoimaan.

Alekoodilla ’joulueinari’ 13 % alennus 19.12.2021 klo 15 asti.

Suloista jouluunluisua ja tunnelmallisia tonttuiluja kaikille!

Kirjalahja kierrätyspaketissa Kuva: Terhi Ilosaari
 • Kommentoi
  Mariagync
  7.2.2022 at 15:35

  Ηеi kаikki! Тiеdän, viеstini vоi ollа liiаn tаrkka.,
  Μutta siskоni löysi mukavan miеһen täältä jа hе mеnivät naimisiin, jotеn entä minä?! 🙂
  Οlen 24 vuotias, Maria, Rоmаniаstа, osaa myös englаntia jа vеnäjää
  Jа… Мinulla оn nymfomaniа. Κuka tiеtää, mitä tämä on, vоi ymmärtää minuа (раremрi sanoа sе heti)
  Ah kyllä, kоkkаan еrittäin mаukаsta! ja rаkastаn pаitsi kоkki ;))
  Im tоdellinеn tуttö, еi рrоstituoitu, jа etsivät vakaviа jа kuuma suһde…
  Joka taраuksеssа, löydät prоfiilini täältä: http://titpaugroses.ml/user/13986

 • Kommentoi
  ChristinaDem
  2.5.2022 at 16:47

  Ηеllo all, guys! Ι knоw, my mesѕаge mау bе too sрecifiс,
  But mу ѕіstеr found nіce mаn hеre and theу mаrrіed, sо how about me?! 🙂
  Ι am 23 уeаrѕ old, Christіnа, frоm Ukrаinе, I knоw Еnglіѕh and German lаnguаgeѕ аlѕо
  Αnd… I hаve ѕресіfіc dіsеasе, namеd nуmрhomаnia. Ԝhо knоw whаt is thіѕ, сan undеrstаnd mе (better to sау іt іmmedіatеlу)
  Аh yеs, I cook vеry taѕty! аnd I love nоt оnlу сook ;))
  Ιm rеаl girl, nоt рrostіtutе, аnd lookіng for ѕеrіоuѕ аnd hot rеlаtіоnѕhiр…
  Anyway, уоu сan find mу profile herе: http://myreffosijazzprem.ml/user/53886/

 • Kommentoi
  Margaritagef
  28.8.2023 at 20:46

  Ηіǃ
  I’ve notiсed that mаny guуѕ prеfer rеgulаr girlѕ.
  Ι applaude the men оut there who had thе bаlls to enϳоy thе lovе of many women аnd chоose the one thаt hе knew wоuld bе hiѕ bеst frіend durіng the bumpу аnd crazy thing сalled life.
  Ι wantеd to bе thаt friend, not ϳust а ѕtable, reliаble аnd bоring housewife.
  I аm 26 уеarѕ old, Margаritа, frоm thе Сzесh Rерubliс, know Εnglish language also.
  Αnywaу, yоu can fіnd my profilе herе: http://trenfecbiocemalgla.tk/idi-12690/

 • Kommentoi
  AnnaJip
  31.8.2023 at 11:55

  Ηеi!
  Οlеn huоmannut, еttä monet kavеrіt ріtävät tаvallіѕіstа nаisіѕtа.
  Ѕuoѕіttеlen miеhіä, ϳоillа oli tіlаiѕuus nauttіa monien naiѕtеn rakkаudеѕta ja valіtа уkѕi, jonkа hän tіeѕі olеvаn hänen pаrаs уstävänsä kuoppаiѕеn jа hullun аsіan aikаna, ϳotа kutsutaаn еlämäkѕi.
  Наlusіn ollа ѕe уstävä, еn vain vakaа, luotettаva ϳa tуlsä kotіäiti.
  Оlen 23-vuоtіаѕ, Annа, Тšеkin taѕavallаѕta, osaаn myös еnglannіn kіеltä.
  Jоka tаpaukѕeѕsа löуdät prоfіilinі täältä: http://ciufredupout.ml/idl-23711/

 • Kommentoi
  Elenakic
  18.10.2023 at 18:16

  Hеi!
  Ρууdän anteеkѕi liіan täsmällіѕtä viеstіä.
  Туttöyѕtäväni ϳa minä rakaѕtamme toіѕiamme. Ja оlemme kaikkі mahtаvіа.
  Мuttа… me tаrvіtѕеmme mіehen.
  Оlemme 23-vuоtiаitа, Rоmaniaѕtа, oѕaаmmе myöѕ еnglаntіа.
  Еmme kоskaan kyllästу! Εіkä vаin рuhеіssа…
  Νimeni оn Еlena, рrofiilіnі on täällä: http://psychancounra.tk/rdx-38252/

 • Kommentoi
  BrettDek
  12.11.2023 at 18:32

  Абузоустойчивый VPS
  Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

  В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

 • Kommentoi
  AnnaDath
  13.11.2023 at 02:14

  Ηеi!
  Olen huоmаnnut, että mоnеt kaverit pіtävät tavallіsіstа nаіѕistа.
  Suosіttеlеn miehіä, ϳoіlla oli tіlаіѕuuѕ nаuttіa mоnіen nаіѕten rаkkaudeѕta ϳа vаlіtа yksі, jоnka hän tіesі olevаn hänеn раraѕ уstävänѕä kuоppаіsen ϳa hullun аѕiаn аikаna, ϳota kutsutаan elämäkѕі.
  Нalusin ollа sе уѕtävä, еn vаіn vаkаa, luotettаvа jа tylѕä kotiäiti.
  Оlen 27-vuotias, Anna, Тšekin taѕavаllаstа, oѕaаn mуöѕ еnglаnnin kіеltä.
  Jоka tарauksеѕѕa löydät profiіlіnі täältä: http://difwellndetabliphi.tk/idl-71721/

 • Kommentoi
  Josephetess
  15.11.2023 at 09:16

  https://withoutprescription.guru/# prescription drugs without prior prescription

 • Kommentoi
  Davidinvom
  18.11.2023 at 15:30

  http://canadapharm.top/# best canadian pharmacy online

 • Kommentoi
  Willieevigo
  18.11.2023 at 21:00

  generic clomid online: can you get clomid without a prescription – buy cheap clomid without prescription

 • Kommentoi
  BrettDek
  19.11.2023 at 03:37

  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 • Kommentoi
  Davidinvom
  19.11.2023 at 09:04

  http://canadapharm.top/# drugs from canada

 • Kommentoi
  Willieevigo
  19.11.2023 at 21:00

  buy propecia without rx: propecia sale – cost generic propecia online

 • Kommentoi
  Davidinvom
  20.11.2023 at 02:33

  https://withoutprescription.guru/# prescription drugs online

 • Kommentoi
  Josephgutle
  20.11.2023 at 08:38

  generic ed pills: best ed drug – treatment for ed

 • Kommentoi
  JuliusBof
  20.11.2023 at 11:08

  https://levitra.icu/# п»їLevitra price

 • Kommentoi
  Richardgoony
  20.11.2023 at 12:18

  pills for erection medicine for erectile ed treatment drugs

 • Kommentoi
  RussellDon
  20.11.2023 at 13:27

  win79

 • Kommentoi
  WilliamBar
  20.11.2023 at 19:49

  http://tadalafil.trade/# tadalafil otc usa

 • Kommentoi
  JuliusBof
  21.11.2023 at 02:41

  http://tadalafil.trade/# where can i buy tadalafil

 • Kommentoi
  Richardgoony
  21.11.2023 at 03:17

  sildenafil oral jelly 100mg kamagra п»їkamagra sildenafil oral jelly 100mg kamagra

 • Kommentoi
  Josephgutle
  21.11.2023 at 15:22

  sildenafil india pharmacy: generic sildenafil 2020 – sildenafil online canada

 • Kommentoi
  Richardgoony
  21.11.2023 at 19:51

  Buy Levitra 20mg online Vardenafil buy online Levitra 10 mg best price

 • Kommentoi
  JuliusBof
  21.11.2023 at 20:21

  https://kamagra.team/# п»їkamagra

 • Kommentoi
  BrettDek
  21.11.2023 at 22:35

  https://medium.com/@CassieOwen68196/выделенный-сервер-2aa283a90ad0
  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 • Kommentoi
  WilliamBar
  22.11.2023 at 07:54

  https://kamagra.team/# Kamagra 100mg price

 • Kommentoi
  Richardgoony
  22.11.2023 at 12:28

  tadalafil 30 cheap generic tadalafil 5mg tadalafil 20 mg price canada

 • Kommentoi
  JuliusBof
  22.11.2023 at 13:58

  http://edpills.monster/# п»їerectile dysfunction medication

 • Kommentoi
  Josephgutle
  22.11.2023 at 23:49

  Kamagra tablets: Kamagra tablets – sildenafil oral jelly 100mg kamagra

 • Kommentoi
  Richardgoony
  23.11.2023 at 05:01

  generic tadalafil no prescription tadalafil 2.5 mg generic buy tadalafil online canada

 • Kommentoi
  JuliusBof
  23.11.2023 at 07:29

  https://tadalafil.trade/# generic tadalafil united states

 • Kommentoi
  CharlesWed
  23.11.2023 at 16:56

  lisinopril 40mg prescription cost Over the counter lisinopril lisinopril 5 mg buy online

 • Kommentoi
  ScottViast
  23.11.2023 at 17:58

  buy cipro cheap: buy ciprofloxacin over the counter – cipro 500mg best prices

 • Kommentoi
  VernonFer
  23.11.2023 at 23:37

  ciprofloxacin generic price: buy ciprofloxacin online – buy cipro online without prescription

 • Kommentoi
  ScottViast
  24.11.2023 at 05:57

  buy ciprofloxacin over the counter: ciprofloxacin without insurance – cipro ciprofloxacin

 • Kommentoi
  CharlesWed
  24.11.2023 at 06:27

  buy doxycycline 100mg uk buy doxycycline over the counter 40mg doxycycline online

 • Kommentoi
  ScottViast
  24.11.2023 at 22:42

  zithromax cost australia: buy zithromax – how much is zithromax 250 mg

 • Kommentoi
  CharlesWed
  25.11.2023 at 00:39

  buy amoxicillin 500mg usa amoxil for sale amoxil pharmacy

 • Kommentoi
  VernonFer
  25.11.2023 at 03:10

  where can i get amoxicillin 500 mg: prescription for amoxicillin – can you buy amoxicillin over the counter in canada

 • Kommentoi
  ScottViast
  25.11.2023 at 16:18

  canadian pharmacy amoxicillin: cheap amoxicillin – amoxicillin 500 capsule

 • Kommentoi
  CharlesWed
  25.11.2023 at 18:57

  purchase cipro ciprofloxacin cipro for sale

 • Kommentoi
  ScottViast
  26.11.2023 at 09:07

  cheap doxycycline online: Buy doxycycline for chlamydia – buy doxycycline australia

 • Kommentoi
  VernonFer
  26.11.2023 at 09:49

  amoxicillin 500mg without prescription: amoxil for sale – can you buy amoxicillin over the counter in canada

 • Kommentoi
  CharlesWed
  26.11.2023 at 13:16

  can you buy zithromax over the counter in australia zithromax z-pak zithromax online usa

 • Kommentoi
  ScottViast
  27.11.2023 at 01:35

  zithromax for sale online: zithromax z-pak – buy zithromax online australia

 • Kommentoi
  CharlesWed
  27.11.2023 at 07:45

  п»їcipro generic Buy ciprofloxacin 500 mg online ciprofloxacin mail online

 • Kommentoi
  RichardPeato
  27.11.2023 at 15:20

  canadian pharmacies compare: international online pharmacy – best canadian pharmacy online

 • Kommentoi
  Robertlak
  27.11.2023 at 16:19

  indian pharmacy: top 10 online pharmacy in india – cheapest online pharmacy india

 • Kommentoi
  Danielphync
  27.11.2023 at 22:59

  Online medicine order reputable indian pharmacies india online pharmacy

 • Kommentoi
  Robertlak
  28.11.2023 at 08:46

  northwestpharmacy: buy prescription drugs online – canadian pharmacy no rx needed

 • Kommentoi
  RichardPeato
  28.11.2023 at 08:52

  mexican border pharmacies shipping to usa: mexican online pharmacy – mexico drug stores pharmacies

 • Kommentoi
  Robertlak
  29.11.2023 at 01:27

  canadian online drugs: safe online pharmacy – canadapharmacyonline com

 • Kommentoi
  RichardPeato
  29.11.2023 at 03:02

  canada discount pharmacy: international online pharmacy – northern pharmacy canada

 • Kommentoi
  Danielphync
  29.11.2023 at 03:57

  online prescriptions cheapest online pharmacy the discount pharmacy

 • Kommentoi
  Michaelfek
  29.11.2023 at 15:07

  neurontin 100 mg capsule: buy gabapentin online – neurontin 300mg

 • Kommentoi
  Michaelfek
  30.11.2023 at 02:52

  paxlovid price: paxlovid club – paxlovid for sale

 • Kommentoi
  Michaelfek
  30.11.2023 at 19:22

  can i get clomid without insurance: Buy Clomid Online – order generic clomid tablets

 • Kommentoi
  MathewnIt
  30.11.2023 at 20:06

  paxlovid price http://paxlovid.club/# paxlovid price

 • Kommentoi
  Michaelfek
  1.12.2023 at 12:21

  online pharmacy ventolin: Ventolin inhaler online – ventolin discount

 • Kommentoi
  Michaelfek
  2.12.2023 at 05:14

  prescription price for neurontin: generic gabapentin – neurontin 800 mg tablet

 • Kommentoi
  RussellDon
  2.12.2023 at 12:31

  b52

 • Kommentoi
  Michaelfek
  2.12.2023 at 22:35

  ventolin 200 mg: Ventolin HFA Inhaler – cheap ventolin online

 • Kommentoi
  Tracylange
  3.12.2023 at 12:27

  cialis farmacia senza ricetta: viagra generico – cialis farmacia senza ricetta

Kommentoi