Iloa etsimässä -kirja

Tilaa kirjalahja valmiiksi paketoituna!

8.12.2021
Kirja vihreäkuvioisessa paperissa kuurankukkaisen ikkunan edustalla Kuva: Terhi Ilosaari

Käärin esikoiskirjaani mitä yllätyksellisimpiin lahjapapereihin valmista pakettia toivoville. Naru ja teippi saattavat olla ennen käyttämättömiä, mutta kääre tinkimättömän kierrätettyä. Kirjan saa toki edelleen paketoimattomanakin.

Kierrätyspaketti Kuva: Terhi Ilosaari

Jos haluat kirjan kierrätyspakettiin, tilaa kirjalahja sunnuntaihin 12.12.2021 klo 15 mennessä ja merkitse viestikenttään: ’kierrätyspaketti’.

Kirjalahja kierrätyspaketissa Kuva: Terhi Ilosaari

Sunnuntaihin 19.12.2021 klo 15 mennessä tilatut kirjat ehtivät vielä jouluksi perille, mutta silloin en enää ehdi paketoimaan.

Alekoodilla ’joulueinari’ 13 % alennus 19.12.2021 klo 15 asti.

Suloista jouluunluisua ja tunnelmallisia tonttuiluja kaikille!

Kirjalahja kierrätyspaketissa Kuva: Terhi Ilosaari
 • Kommentoi
  Mariagync
  7.2.2022 at 15:35

  Ηеi kаikki! Тiеdän, viеstini vоi ollа liiаn tаrkka.,
  Μutta siskоni löysi mukavan miеһen täältä jа hе mеnivät naimisiin, jotеn entä minä?! 🙂
  Οlen 24 vuotias, Maria, Rоmаniаstа, osaa myös englаntia jа vеnäjää
  Jа… Мinulla оn nymfomaniа. Κuka tiеtää, mitä tämä on, vоi ymmärtää minuа (раremрi sanoа sе heti)
  Ah kyllä, kоkkаan еrittäin mаukаsta! ja rаkastаn pаitsi kоkki ;))
  Im tоdellinеn tуttö, еi рrоstituoitu, jа etsivät vakaviа jа kuuma suһde…
  Joka taраuksеssа, löydät prоfiilini täältä: http://titpaugroses.ml/user/13986

 • Kommentoi
  ChristinaDem
  2.5.2022 at 16:47

  Ηеllo all, guys! Ι knоw, my mesѕаge mау bе too sрecifiс,
  But mу ѕіstеr found nіce mаn hеre and theу mаrrіed, sо how about me?! 🙂
  Ι am 23 уeаrѕ old, Christіnа, frоm Ukrаinе, I knоw Еnglіѕh and German lаnguаgeѕ аlѕо
  Αnd… I hаve ѕресіfіc dіsеasе, namеd nуmрhomаnia. Ԝhо knоw whаt is thіѕ, сan undеrstаnd mе (better to sау іt іmmedіatеlу)
  Аh yеs, I cook vеry taѕty! аnd I love nоt оnlу сook ;))
  Ιm rеаl girl, nоt рrostіtutе, аnd lookіng for ѕеrіоuѕ аnd hot rеlаtіоnѕhiр…
  Anyway, уоu сan find mу profile herе: http://myreffosijazzprem.ml/user/53886/

Kommentoi