Tietosuojaseloste ja tietoa evästeistä

Tietosuojaseloste terhiilosaari.fi-sivuston ja SilliNess-yrityksen asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, blogin lukijoiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietojen käsittelystä. Voimassa 22.11.2020 alkaen.

1. Rekisterinpitäjä

SilliNess (y-tunnus 1846626-3) ja verkkosivustot www.terhiilosaari.fi ja www.endorfiininmetsastaja.fi (myöhemmin yhdessä ”Verkkokauppias”).
Osoite: Haravapurontie 42, 82900 Ilomantsi
Puhelin: 050 535 9169
Sähköposti: terhi @ terhiilosaari.fi
Yhteystiedot tietosuoja-asioissa: Terhi Ilosaari, terhi @ terhiilosaari.fi, 050 535 9169

2. Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä ihmistä, kenen henkilötietoja Verkkokauppias henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa roolissa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Verkkokauppiaalla on asiakassuhde.

Potentiaalisilla asiakkailla ja blogin lukijoilla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia (jäljempänä yhdessä ”lukija”), joiden kanssa Verkkokauppias pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Verkkokauppiaalla on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Verkkokauppiaalle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat).

3. Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään ja millä perusteilla?

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6. artiklan seuraavat alakohdat:

 • asiakkaan tai lukijan suostumus henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa asiakas on osapuolena;
 • käsittely on tarpeen Verkkokauppiaan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja
 • käsittely on tarpeen Verkkokauppiaan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät asiakkaan tai lukijan perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Verkkokauppias pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Verkkokauppias voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

Verkkokauppias käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

 • Asiakasviestintä
 • Markkinointi
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen

Asiakasviestintä

Verkkokauppias voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen asiakkaille tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

Markkinointi

Verkkokauppiaalla on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Verkkokauppias voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä asiakkaiden ja lukijoiden yhteystietoja hyödyntäen. Verkkokauppias voi ottaa asiakkaaseen tai lukijaan yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Verkkokauppias voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Verkkokauppias voi käyttää henkilötietoja tuotteiden ja palveluidensa sisällön sekä valikoiman kehittämiseen.

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen

Verkkokauppias käsittelee asiakkaiden henkilötietoja pannakseen täytäntöön sopimuksen (esim. verkkokauppaostoksen toteuttaminen tai digitaalisen palvelun toteuttaminen). Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Verkkokauppiaan harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Muita Verkkokauppiaan oikeutettuja etuja, joiden perusteella asiakkaiden tai lukijoiden henkilötietoja voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

4. Mitä tietotyyppejä Verkkokauppias käsittelee?

Verkkokauppiaan keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia (kaikkia tietotyyppejä ei kerätä kaikista rekisteröidyistä, eli tietomäärä riippuu kunkin kohdalla tarvituista tiedoista):

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (toimitus- ja laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • uutiskirjeiden tilaus ja suoramarkkinointivalinnat
 • Verkkokauppiaan digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot
 • Verkkokauppiaan käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot, rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostusalueet
 • asiakkaiden ostos- ja toimitustiedot
 • rekisteröidyn kirjautumistunnukset
 • toiminta ja asiointi verkkopalvelussa sisäänkirjautumisen jälkeen
 • laite- ja käyttötiedot, kuten esim. tiedot käyttöjärjestelmästä, IP-osoite, laitetunnus, maakohtaiset asetukset ja kieliasetukset
 • kiinnostuksen kohteet sen perusteella mitä tuotteita tai palveluita asiakas selaa tai tilaa ja Verkkokauppiaan sisältöjä lukija lukee

5. Mistä lähteistä Verkkokauppias kerää henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti asiakkaalta rekisteröityessä tai luodessa käyttäjätunnuksen tai lukijalta itseltään esim. Ilosanomat tms. uutiskirjettä tilatessa tai blogia kommentoidessa tai sidosryhmään kuuluvalta sidosryhmäsuhteessa.

6. Kenelle henkilötietoja voidaan jakaa?

Asiakkaiden ja lukijoiden henkilötietojen suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Verkkokauppiaalle tärkeää.

Verkkokauppias ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Verkkokauppias jakaa henkilötietojasi Verkkokauppiaan puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi logistiikka, maksaminen, asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat. Verkkokauppias saattaa jakaa asiakkaiden henkilötietoja maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi suojaaminen on Verkkokauppiaalle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Verkkokauppias jakaa yhteystietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Verkkokauppias yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja tai järjestää tilaisuuksia.

Verkkokauppias voi jakaa Verkkokauppiaan tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen tapahtuman osallistujille.

Verkkokauppias saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Verkkokauppias saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

7. Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Lähtökohtaisesti Verkkokauppias käsittelee henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli henkilötietoja siirretään alla kuvatun mukaisesti EU:n ulkopuolelle, velvoittaa lainsäädäntö Verkkokauppiasta suunnittelemaan ja toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja teknisen ohjelmiston valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten.

Verkkokauppias saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Verkkokauppias saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Verkkokauppias varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

8. Kuinka kauan henkilötietoja käsitellään?

Verkkokauppias käsittelee henkilötietoja tässä rekisterissä niin kauan, kun Verkkokauppiaalla on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Verkkokauppiaan rekisteröityjen asiakkaitten tietoja säilytetään enintään vuosi viimeisen ostoksen tai sisäänkirjautumisen jälkeen, jolloin henkilötiedot anonymisoidaan siten, että henkilö ei ole enää tunnistettavissa

9. Henkilötietoja koskevat rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla ja lukijalla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyynnöt kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin seuraavien oikeuksien käyttämiseen liittyen:

 • Oikaiseminen, lisääminen tai poistaminen – Oikeus tutustua omiin henkilötietoihin ja pyytää, että oikaisemme tai päivitämme tiedot tai poistamme tiettyjä tietoja. Tiedot poistetaan sillä edellytyksellä, ettei asiakassuhteeseen liity keskeneräisiä taloudellisia tai juridisia kysymyksiä (esim. maksamattomia laskuja) ja ettei Verkkokauppiaalla ole lakisääteistä velvollisuutta käsitellä tietoja tai muuta laillista perustetta tietojen käsittelyyn.
 • Käsittelyn rajoittaminen ja tietojen siirto järjestelmästä toiseen – Tietyin edellytyksin oikeus pyytää rajoittamaan omien henkilötietojen käyttöä sekä oikeus saada omat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus peruuttaa suostumus – Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoista käsitellään suostumukseen perustuen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

10. Onko henkilötietoja välttämätön antaa Verkkokauppiaalle?

Jotta Verkkokauppias voi täyttää ostamaasi tai tilaamaasi tuotteeseen tai palveluun liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Verkkokauppiaan saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja.

11. Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan?

Tämän tietosuojaselosteen henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

12. Miten tätä tietosuojaselostetta päivitetään?

Verkkokauppias kehittää liiketoimintaa jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Tietosuojaseloste Verkkokauppiaan verkkosivuilla päivitetään tarvittaessa vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin.

13. Evästeet (”cookies”)

Lukijan jättäessä kommentti sivustolle tarjotaan mahdollisuutta tallentaa nimi, sähköpostiosoite ja verkkosivun osoite evästeeseen, jotta tietoja ei uudestaan tarvitse syöttää seuraavan kommentin yhteydessä. Näitä evästeitä säilytetään vuosi.

Asiakkaan käydessä sisäänkirjautumissivulla tallentuu väliaikainen eväste, jolla tarkastetaan salliiko selain evästeitä. Tässä evästeessä ei ole henkilötietoja ja se poistuu, kun selain suljetaan.

Asiakkaan kirjautuessa sisään tallennetaan sisäänkirjautumistiedot ja näytön asetukia useaan evästeeseen. Sisäänkirjautumisen evästeitä säilytetään kaksi päivää ja näytön asetuksien evästeitä säilytetään vuosi. Sisäänkirjautumisevästeet poistetaan, kun kirjaudutaan ulos käyttäjätililtä.